Joint Inception Workshop

Ca parte a implementării Proiectului ”Îmbunătăţirea oportunităţilor şi serviciilor disponibile comunităţilor de afaceri de pe ambele maluri ale rîului Nistru prin susţinerea Asociaţiilor de Business” din cadrul Programului ”Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, a avut loc pe 30.03.2016 la Chișinău.

Obiectivul general al atelierului au fost de a dezvolta împreună cu AB țintă, o abordare structurată pentru autoevaluare și elaborarea / reexaminarea planului de dezvoltare organizațională (PDO).

Workshop-ul are 2 obiective specifice principale:

  1. Prezentarea modelelor și cadrelor drept instrumente practice care sunt menite să ajute participanții să analizeze, să tragă concluzii și să elaboreze recomandări.
  2. Facilitarea comunicării.

Experții de frunte ai AO „Alternativa Internațională de Dezvoltare”, care au prezentat atelierul sunt:

  • Radu Voicu – Project manager
  • Laura Afteni – Project coordinator
  • Andrei Crigan – expert în planificare strategică

 

The Joint Inception Workshop a fost asistat de 19 participanți:
Camera de Comerț și Industrie a RM;
Federația Agricultorilor din Moldova ”AGROinform”;
Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova;
Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova Fruct”;
Confederația Națională a Patronatelor din RM;
Торгово-Промышленная Палата ПМР;
Ассоциация Производителей «Днестровский Фрукт»;
Союз предприятий строительной отрасли;
НП «Региональная ассоциация творческих лаборатории, промыслов и ремесел»;
НП Ассоциация фермерских хозяйств «Белый мост».

În timpul și după seminar, așa cum era de așteptat, au fost observate discuții între reprezentanții diferitelor asociații pentru viitoarele parteneriate și nevoi în domeniul de dezvoltare.

La sfârșitul zilei a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între AO “Alternative Internationale de Dezvoltare” ONG și reprezentanții fiecărei Asociația de Afaceri cu privire la colaborarea în cadrul implementării proiectului.

Atmosfera a fost caldă și prietenoasă, sperăm că toată lumea a savurat.