Alternative Internationale de Dezvoltare” este o organizaţie non-guvernamentală, fondată în anul 2005, specializată în prestarea serviciilor de consultanţă, care includ, dar nu sunt limitate la:

  • Elaborarea planurilor de afaceri, conceptelor investiționale, strategiilor, programelor, studiilor de fezabilitate, dezvoltarea proiectelor investiţionale, etc;

  • Identificarea, dezvoltarea şi managementul proiectelor;

  • Efectuarea anchetelor, studiilor analitice, evaluarea impactului şi analiza satisfacerii beneficiarilor;

  • Efectuarea monitorizărilor şi evaluărilor de performanţă;

  • Organizarea de workshop-uri şi training-uri;

  • Facilitarea discuţiilor şi dezbaterilor;

  • Organizarea vizitelor de studii tematice;

  • Căutarea partenerilor, investitorilor şi donatorilor;

Misiunea organizaţiei Alternative Internationale de Dezvoltare este de a facilita realizarea politicilor sectoriale publice şi private de dezvoltare, atragerea investiţiilor şi explorarea oportunităţilor comerciale, prin asigurarea unui suport profesionist mediului de afaceri din Moldova şi din regiune.

Inversarea tendinţelor recente de declin economic şi abordarea provocărilor din zonele rurale şi suburbii, în faţa concurenţei crescânde şi a lipsei de resurse de dezvoltare a afacerilor, a fost o sarcină grea de atins a Guvernului pe parcursul ultimului deceniu, aceste acţiuni fiind susţinute de mai multe iniţiative ale instituţiilor financiare internaţionale şi organizaţiilor donatoare.

Experţii Alternative au fost implicaţi în elaborarea unor astfel de iniţiative începând cu crearea sistemelor de microfinanţare dezvoltate pentru deservirea întreprinderilor mici şi mijlocii din ţară, până la crearea unei reţele de centre de consultanţă în afaceri pe întreg teritoriul ţării, care erau menite în a facilita relaţiile de afaceri şi crea noi relaţii de piaţă între participanţii ei.

Punctul forte al experienţei Alternative este portofoliul de proiecte cu donatorii din Republica Moldova pe care experţii noştri le-au creat şi condus. Aceste proiecte au fost sprijinite de organizaţii internaţionale precum Banca Mondială, USAID, IFAD, DFID, SIDA, PNUD, Banca Mondială şi alte organizaţii donatoare, şi au fost promotorul schimbărilor în mediul de afaceri din Republica Moldova. Alte activităţi de bază la care participăm activ ţin de asistenţa în formualrea şi implementarea unor activităţi similare în ţări precum Azerbaijan, Kyrgyzstan, Ukraina, Russia, Lithuania şi Uzbekistan.

Experţii noștri de mai mult de 15 ani sunt implicaţi în activităţi ce ţin de creșterea competitivității în agricultură, implementarea standardelor internaționale, aplicarea tehnologiilor moderne, finanțarea inclusiv creditarea producătorilor agricoli, efectuarea unor studii şi evaluări analitice la nivel regional şi naţional.

Pe parcursul anilor, Alternative Internationale de Dezvoltare a organizat și efectuat un șir de seminare de instruire în elaborarea planului de afaceri cu suportul UNDP. Activitatea de instruire s-a realizat pentru beneficiari din localitățile rurale, ce doresc să deschidă o afacere sau care au deja o afacere, în scopul obținerii cunoștințelor și a abilităților necesare de a iniția o afacere sau dezvolta afacerile existente. Majoritatea celor prezenți la seminar au manifestat intenția de a deschide o afacere în agricultură sau dețineau afaceri în acest domeniu (apicultură, ferme zootehnice, procesare primară a produselor agricole).

Experții Alternative au o experiență îndelungată și productivă, în cooperare cu autoritățile publice. Ei au reușit să stabilească relații de lucru cu guvernul național (Ministere ale economiei, finanțelor, transporturilor, agriculturii, mediului, și diverse departamente, etc.), precum și autoritățile regionale și locale (municipiile Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat, Hîncești, Soroca, Edineț, etc.).

Cu mult timp în urmă un număr mare de operatori din sectorul privat au fost susținuți de experții Alternative, în perioada anilor de privatizări în masă, dar, de asemenea, și mai târziu, în proiecte USAID de restructurare, dezvoltare a sectorului privat, operațiuni de creditare și asistență tehnică (costul afacerii) de către Banca Mondiala. Acele legături productive cu sectorul privat, au fost, de asemenea, menținute datorită implicării ajutorului în furnizarea recomandărilor practice societății antreprenoriale pentru a rezista problemelor legate de vremurilor de criză financiară.

Experții noștri de mai mult de opt ani sunt implicați într-o serie de activități de promovare a parteneriatelor public-private (PPP) la nivel național și regional. Această activitate se referă la o gamă largă de operațiuni specifice, dar cele mai multe dintre ele se bazează pe principiile de sprijinire a dezvoltării sectorului privat, cu un rol de facilitare a structurilor guvernamentale.

VIZIUNE

Alternative Internationale de Dezvoltare își propune asigurarea unui suport profesionist mediului de afaceri din Moldova şi din regiune.

MISIUNE

Misiunea Alternative Internationale de Dezvoltare este de a facilita realizarea politicilor sectoriale publice şi private de dezvoltare, atragerea investiţiilor şi explorarea oportunităţilor comerciale.

VALORI

Integritate, Respect, Pasiune, Colaborare, Discernămînt, Diversitate, Încredere, Confidențialitate.

© COPYRIGHT 2014 - 2016 Toate drepturile rezervate. CONTACTEAZA-NE DACA VREI SA LUCREZI CU NOI.
Design & Implementare Wippo Team