Organizarea vizitelor de studii tematice.

În cadrul serviciilor de dezvoltare a afacerii Alternative Intrnaționale de Dezvoltare organizează vizite de studiu cu tematica diferită la diferite întreprinderi, organizații, asociații profesionale și neprofesionale din țările UE cu scopul de a învăța din experiența internațională despre practicile de dezvoltare ale sectorului serviciilor de dezvoltare a afacerii, dezvoltarea Asociațiilor de Business, dezvoltarea IMM-urilor din diferite sectoare.