Elaborarea conceptelor, strategiilor, programelor, planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, dezvoltarea proiectelor investiţionale, etc.

Într-o economie de piață, o întreprindere își desfășura activitatea în condițiile unei puternice competiții atât pe piața internă cât și pe cea externă. Pentru a-și realiza obiectivele propuse ea trebuie să-și desfășoare activitatea pe baza unei strategii economice proprii, bine fundamentate sub raport tehnic și economic.

Planul de afaceri este un instrument esenţial în activitatea de planificare/ conducere a unei afaceri. Acesta permite: formularea clară a obiectivelor acesteia; planificarea atentă a etapelor de realizare a afacerii, a activităţilor, formularea unei strategii coerente; stabilirea necesarului de resurse pentru derularea afacerii; stabilirea orientării firmei; utilizarea sa în moduri diferite: instrument intern (ghid pentru luarea deciziilor, instrument de control în raport cu rezultatele obţinute), instrument extern, de relaţionare cu alţi agenţi economici (finanţatori, furnizori, clienţi etc.); identificarea nevoilor clienţilor potenţiali şi stabilirea mijloacelor necesare satisfacerii lor; diminuarea riscurilor, prin luarea în considerare a oportunităţilor pe care le poate folosi firma.

Elaborarea planului de afaceri poate avea în vedere: afaceri noi (instrument de lucru pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri) sau afaceri existente, în derulare (instrument de management al unei firme).

Scopul unui studiu de fezabilitate principal este de a evalua viabilitatea economică a activităţii propuse. În cazul în care rezultatele studiului de fezabilitate sunt pozitive, atunci entitatea economică poate trece la etapa următoare pentru a dezvolta un plan de afaceri.