Organizarea de workshop-uri şi training-uri.

AID a organizat și efectuat un șir de seminare de instruire în elaborarea planului de afaceri cu suportul diverșilor donatori (UNDP, Banca Mondială, USAID, IFAD, ș.a.). Activitățile de instruire s-au realizat pentru beneficiari din localitățile rurale, ce doresc să deschidă o afacere sau care au deja o afacere, în scopul obținerii cunoștințelor și a abilităților necesare de a iniția o afacere sau dezvolta afacerile existente.

Un alt tip de instruiri sunt cele referitoare la formarea grupurilor de producători agricoli și organizarea afacerilor în comun.

Un domeniu actual este și cel al implementării proiectelor de Parteneriat Public-Privat, experții AID fiind antrenați în programe de promovare a proiectelor de PPP cît și instruire a reperezentanților APL, ONG-uri, agenți economici în ceea ce privește inițierea unor proiecte de acest gen.

Tematici de instruire:

  1. Elaborarea planului de afaceri

  2. Aspecte legale privind lansarea unei afaceri

  3. Managementul afacerii

  4. Planificarea financiară și atragerea investițiilor

  5. Organizarea grupurilor de producători și afacerilor în comun

  6. Procesul operațional în cadrul unei afaceri

  7. Tot ce trebuie să știi pentru a iniția un Parteneriat Public-Privat