Efectuarea anchetelor, studiilor analitice, evaluarea impactului şi analiza satisfacerii beneficiarilor.

Experții AID au o vastă experiență în efectuarea studiilor analitice, evaluarea impactului pentru diverși donatori, cum ar fi UNDP (Studiu privind piața de microfinanțare în Transnistria, Studiul pieții serviciilor de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului).

Studiile de evaluare a impactului sunt un instrument des utilizat de către donatorii externi în analiza eficienței proiectelor implementate și rezultatelor obținute. Organizația noastră a efectuat un șir de studii de impact pentru donatorii externi dar și autorități guvernamentale cum ar fi: IFAD, Banca Mondială, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.