Efectuarea monitorizărilor şi evaluărilor de performanţă.

Efectuarea monitorizărilor şi evaluărilor de performanţă pot influenţa procesul de luare a deciziilor la fiecare nivel şi reprezintă un ghid eficient în operaţiunile de planificarea financiară.

Monitorizările sunt procesele continue de-a lungul vieţii unui program sau proiect de cuantificare a gradului de implementare a unui proiect, a unui plan de acțiune, de măsurare a modificărilor survenite în urma procesului de implementare.

Evaluarea performanțelor este un instrument de bază în managementul organizaţiilor publice şi private asigurând o bază informativă robustă care vine în sprijinul celor care trebuie să ia decizii.

Mediul de afaceri se confruntă în prezent cu numeroase provocări care ar putea avea un impact major asupra performanţei companiilor. Astfel, pieţele financiare sunt influenţate de vectori ai schimbării precum globalizarea, competiţia intensă, costurile ridicate, dereglementările, cursurile de schimb sau volatilitatea ratei dobânzii. Toate aceste au fost amplificate în ultima perioadă de efectele crizei financiare internaţionale.

Aceste provocări au determinat experții AID să se concentreze asupra indicatorilor precum rata rentabilităţii economice a activelor şi profitul net pe acţiune, care sunt utilizaţi ca măsuri a performanţei într-un număr mare de firme, și să lucreze alături de voi în acest proces.