Studiul privind piața serviciilor de dezvoltare a afacerii de pe ambele maluri ale Nistrului

PERIOADA

August 2015 – Martie 2016

ȚARA

Republica Moldova

CONTRACTANTUL PRINCIPAL

Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii, finanțat de UE și implementat de PNUD.

TITLUL

„Studiul privind piața serviciilor de dezvoltare a afacerii de pe ambele maluri ale Nistrului”

DESCRIERE

Obiectivul și domeniul de aplicare al lucrărilor vizează realizarea unei analize aprofundate a pieței serviciilor de dezvoltare a afacerii de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și prezentarea unui set de recomandări privind dezvoltarea în continuare a sectorului. Analiza a fost dezvoltată pe baza experienței internaționale și a lecțiilor învățate în dezvoltarea piețelor BDS în UE, precum și țările post-conflict, a identificat posibilități de cooperare transfluvială, acordând o atenție deosebită nevoile femeilor, persoanelor cu handicap, alte grupuri vulnerabile.

Principalele activități:

  • A fost efectuată o cercetare de piață cuprinzătoare, prin organizarea interviurilor în profunzime cu actorii selectați ai pieței BDS de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a analiza oferta existentă și cererea pentru serviciile și părțile implicate.
  • A fost efectuat un sondaj on-line cu comunitatea de afaceri
  • Au fost organizate întâlniri 4 focus grup cu actori BDS și s-au efectuat 2 vizite de studiu pentru a învăța din experiența internațională (Polonia și Cipru).