Îmbunătăţirea oportunităţilor şi serviciilor disponibile comunităţilor de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru prin susţinerea Asociaţiilor de Business

PERIOADA

Decembrie 2015 – octombrie 2017

ȚARA

Republica Moldova

CONTRACTANTUL PRINCIPAL

Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii, PNUD/UE.

TITLUL

Îmbunătăţirea oportunităţilor şi serviciilor disponibile comunităţilor de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru prin susţinerea Asociaţiilor de Business”

DESCRIERE

Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți oportunitățile și serviciile disponibile pentru comunitățile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului prin susținerea AB dezvoltarea lor organizațională, capacitățile lor de B2B și de cooperare trans-fluvială, precum și capacitatea lor de a conlucra și schimba cunoștințe, experiență și cele mai bune practici.

Principalele activități sunt următoarele:

  • Întărirea capacității organizatorice a AB, pentru a oferi servicii mai bune pentru firmele de pe ambele maluri și de a crește interacțiunea transfluvială de afaceri.
  • Îmbunătățirea capacităților tehnice și profesionale ale AB și membrilor lor de a oferi servicii îmbunătățite și de a facilita cooperarea B2B.
  • Organizarea unei conferințe pe termen mediu cu reprezentanții comunităților de afaceri de pe ambele maluri, 10 AB beneficiare și părțile interesate relevante, pentru prezentarea progreselor realizate, concluziilor importante și recomandărilor.
  • Monitorizarea si evaluarea atentă a impactului activităților implementate, si rezultatele obținute de fiecare AB, în special.
  • Organizarea unui eveniment de închidere pentru prezentarea rezultatelor concrete obținute, concluziilor majore și recomandărilor.
  • Prezentarea unui raport final la încheierea misiunii, abordarea constatărilor cheie, rezultatelor, concluziilor importante și recomandărilor.