Elaborarea Programului de Dezvoltare a Horticulturii (PIB) pentru Republica Moldova

PERIOADA

Iunie – decembrie 2012

ȚARA

Republica Moldova

CONTRACTANTUL PRINCIPAL

Proiectul de Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat de USAID.

TITLUL

Elaborarea Programului de Dezvoltare a Horticulturii (PIB) pentru Republica Moldova”

DESCRIERE

Examinarea studiilor existente și membrilor canvass ai grupurilor de lucru și a altor părți interesate pentru a identifica problemele politice specifice și constrângerile care afectează potențialul de creștere și a competitivității sectorului horticol din Moldova și dezvoltarea unei serii de obiective politice specifice.

Definirea și evaluarea acțiunile de politică necesare pentru a atinge aceste obiective, aprecierea scenariilor de politică adecvate, intervalelor de timp, instituțiilor responsabile și resurselor necesare pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni de politică.

Dezvoltarea versiunei finale a HDP, monitorizarea performanței programului, Planul de Evaluare și un plan de acțiune detaliat.