Efectuarea auditului operațional al Proiectului

PERIOADA

Iunie-August 2014

ȚARA

Republica Moldova

CONTRACTANTUL PRINCIPAL

Proiectul Sprijin de urgență în Agricultură în Moldova, finanțat de Banca Mondială.

TITLUL

Efectuarea auditului operațional al Proiectului”

DESCRIERE

Obiectivul principal al misiunii a fost de a exprima o opinie profesională cu privire la caracterul adecvat al procedurilor de gestiune financiară și a sistemelor pe parcursul furnizării de subvenții în numerar pentru cheltuielile fermierilor afectați, precum și despre procedurile actual utilizate sunt transparente și sunt în conformitate cu proiectul Manualului operațional așa cum a fost adoptat de către Beneficiar și aprobat de Banca Mondială.

Cercetările de teren au fost efectuate în iulie-august 2014, în care echipa de experți au intervievat 300 de beneficiari individuali și 160 de companii, sediul AIPA și patru centre regionale, precum și alte părți interesate.