La data de 27 octombrie 2017, la Chișinău, a avut loc Forumul de încheiere a Proiectului “Dezvoltarea capacităților de export și internaționalizare de pe ambele maluri ale râului Nistru”.

Datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, piața de consultanță în domeniul exportului s-a îmbogățit cu experți certificați de una dintre cele mai prestigioase instituții – Institutul de Export și Comerț International din Marea Britanie. Certificarea a fost organizată în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

Timp de cinci luni, 20 de specialiști în export din dreapta și stânga râului Nistru au studiat instrumentele necesare pentru desfășurarea tranzacțiilor de comerț internațional: proceduri vamale, regimuri de comerț internațional, instrumente de facilitare a comerțului, stabilite de Acordul de Asociere cu UE, ș.a. Dintre aceștia, 18 au susținut examenul și au fost certificați de către Institutului de Export și Comerț International din Marea Britanie.

„Certificarea internațională a specialiștilor în export va contribui direct la sporirea capacităților asociațiilor de business și a companiilor în extinderea capacității de export pe piața externă”, a menționat Marco Gemmer, șef adjunct al secției proiecte și cooperare tehnică a Delegației UE în Republica Moldova.

De acum înainte, companiile de pe ambele maluri ale râului Nistru vor beneficia de servicii calitative pentru  a-și fortifica potențialul de export.

„Într-o piață globală tot mai deschisă pentru exportatori sub aspectul barierelor tarifare, cunoașterea specificului piețelor implică o abordare calificată. Este extrem de important ca planurile de intrare pe piețe noi să fie studiate minuțios înaintea semnării contractelor de export, pentru a minimiza riscurile și a maximiza profiturile. Evident, pentru aceasta e nevoie de specialiști calificați, iar cursurile de instruire și ulterioara certificare au contribuit mult la profesionalizarea serviciilor oferite de experții în export”, a menționat Stas Madan, reprezentant al unei companii de consultanță.

„Un specialist calificat în domeniul exportului te ajută să mărești profitul și să economisești din timp și cheltuieli. Prezența pe piață a unor experți în export, în special in contextul posibilității oferite de Zona de liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană, este mai mult decât necesară. Graficul instruirilor a fost foarte încărcat, dar cunoștințele obținute au meritat efortul”, a menționat Vladimir Isaev, participant la instruiri.

Activitățile de instruire și certificare au fost asigurate de Institutul de Export și Comerț International din Marea Britanie, precum și de experții companiei de consultanță Public Administration International din Marea Britanie. La nivel local instruirile au fost organizate de AO Alternative Internaționale de Dezvoltare (Chișinău) și AO Sigma-expert (Bender).

Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” contribuie la sporirea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistrul prin implicarea liderilor locali, ai mediului de afaceri și societății civile în proiecte comune de dezvoltare a businessului și infrastructurii sociale. Programul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

P71027-095446 P71027-095521 P71027-095538 P71027-095712 P71027-095655 P71027-095639 P71027-095620 P71027-095557 P71027-095729 P71027-095745 P71027-095803 P71027-095824 P71027-095904 P71027-095922 P71027-140421