Asociațiile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului și-au îmbunătățit capacitățile organizaționale, de prestare a serviciilor către membri și capacităților de diseminare a cunoștințelor, experienței și bunelor practici. Acest lucru a fost posibil datorită  proiectului „Îmbunătățirea oportunităților şi serviciilor disponibile comunităților de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistrului prin susținerea Asociațiilor de Business”.

 

Durata proiectului a fost de doi ani (decembrie 2015 – decembrie 2017), perioadă în care 10 asociații de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului au fost susținute prin diverse instrumente în dezvoltarea lor. Cele 10 asociații au beneficiat de suport la elaborarea sau actualizarea  planurilor strategice de dezvoltare și suport la implementarea unor acțiuni importante planificate prin acordarea granturilor în valoare de 5000 USD per beneficiar.

 

Au fost organizate și efectuate circa 16 instruiri tematice orientate atât pentru personalul asociațiilor de afaceri cât și pentru membrii acestora. În perioada mai 2016 – mai 2017, membrii asociațiilor și staful executiv au participat la 2 vizite de studiu în țări ale Uniunii Europene (Polonia și Lituania) în scopul preluării experienței și bunelor practici. Totodată, au fost organizate 4 vizite de studiu la Asociații de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului ce a permis stabilirea de noi contacte și formarea unor platforme comune în scopul creării parteneriatelor între asociațiile de pe ambele maluri ale Nistrului.

 

În cadrul proiectului au fost create 3 parteneriate între asociații de pe ambele maluri ale Nistrului în scopul implementării unor activități comune, acestea beneficiind și de o finațare nerambursabilă suplimentară în valoare de 3000 USD fiecare.

 

Proiectul este parte a Programului ”Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNDP, asistența tehnică profesională în cadrul proiectului fiind asigurată de către AO Alternative Internaționale de Dezvoltare (Chișinău) în parteneriat cu Centrul de Instruire și Consultanță Yahont (Bender) și RD Consulting (Polonia).

DSC00092 DSC00121 DSC00131 DSC00137 DSC00143 DSC00172 DSC00180 DSC00182 DSC00189 DSC00194 DSC00200 DSC00250 DSC00256 DSC00298