Concurs alternative

Asociaţia Obștească Alternative Internationale de Dezvoltare (AID) îndeamnă asociațiile de business interesate de dezvoltarea organizațională, îmbunătățirea serviciilor prestate și dezvoltarea cooperării cu organizații similare de peste Nistru să participare la concurs.

Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este finanţat de către Uniunea Europeană şi implementat de către PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova).
Scopul acestui program este de a spori încrederea pe ambele maluri ale Nistrului, prin implementarea proiectelor în sfera dezvoltării socio-economice cu implicarea şi participarea activă a Asociaţiilor de Business (AB).
Vor fi eligibile următoarele tipuri de Asociaţii de Business: (I) Asociaţii Obștești; (II) Uniuni de producători; (III) Patronate; (IV) Camere de Comerţ (V) Parteneriate necomerciale.
Pentru a atinge acest scop, se lansează un concurs deschis în vederea selectării a 10 „Asociaţii de Business” (câte 5 de pe ambele maluri ale Nistrului). Câștigătorii concursului vor beneficia de asistență și ajutor tehnic pe parcursul a 2 ani, instruiri în sfera gestionării asociațiilor, abilităților de colectare a fondurilor și atragerea investițiilor, precum și stabilirea contactelor de afaceri cu parteneri din alte țări. De asemenea ei vor beneficia de 2 călătorii de studiu peste hotare, precum și de un grant (suport financiar nerambursabil) în sumă de USD 5,000 per organizaţie. Toate costurile sunt suportate de către organizatorii proiectului.

Vor fi luate în considerare Următoarele Criterii de Evaluare:

 1. Realizarea activităţilor durabile cu obiective bine definite pe termen mediu şi lung;
 2. Deţinerea unui număr cât mai mare de membri asociaţi – beneficiari, cu potenţial de creştere continuu;
 3. Acoperire geografică cât mai vastă (locală, regională, naţională) din punct de vedere a prestării serviciilor membrilor asociaţi;
 4. Manifestarea unui interes sporit de cooperare cu entităţi similare de pe ambele maluri ale Nistrului;
 5. Prevenirea impactului negativ asupra mediului ambiant, cum ar fi activităţi ecologice durabile; activități de educație ecologică, îmbunătăţiri ecologice, etc.1 vor avea prioritate;
 6. Contribuirea semnificativă la creşterea egalităţii dintre genuri vor avea prioritate;
 7. Contribuirea semnificativă la promovarea şi apărarea drepturilor omului2 vor avea prioritate.

Aplicaţiile vor conţine următoarele documente:

 1. Cererea de aplicare (inclusiv Declaraţia de motivare, modelul se anexează), completată în limba română sau rusă după caz;
 2. Interes de cooperare între entităţi de pe ambele maluri ale Nistrului, dacă există;
 3. Copia Certificatului de înregistrare care să ateste înregistrarea juridică a organizaţiei;
 4. Copia Statutului organizaţiei;
 5. O scurtă prezentare a activităţilor efectuate, materiale elaborate: cercetări, strategii, ajutoare de formare profesională, buletine informative, broşuri; orice alte materiale/informaţii relevante: articole de ziar, clipuri audio/video, foto-rapoarte a evenimentelor, etc.

Termenul limită de depunere a aplicaţiilor este: Vineri, 04 martie 2016, ora 16:00.
Documentele cu titlul “SSMPÎ AB-2016”, pot fi expediate:
Adresa în Chișinău:
– prin e-mail la adresa: aid.info.ong@gmail.com,  sau
– în formă tipărită pe adresa: Asociaţia Obștească „Alternative Internaţionale de Dezvoltare”, str. Calea Ieşilor, nr. 10, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Adresa în Bender:
– prin e-mail la adresa: ainllak99@gmail.com,  sau
– în formă tipărită pe adresa:  Centrul de Formare și Consultanță „Яхонт” , str. S. Lazo, nr. 16, or. Bender, Transnistria.

Pentru informaţii suplimentare (Chișinău), vă rugăm să contactaţi telefonic pe dl Radu Voicu sau dna Laura Afteni la nr. Tel. (+373) 22 9999-50 / Fax: (+373) 22 9999-51.
Pentru informaţii suplimentare (Bender), vă rugăm să contactaţi telefonic pe dna Laura Afteni la nr. Tel. (777) 58081, (533) 65 085, (552) 22 813.